Główny Inspektorat Sanitarny
ostrzeżenia publiczne
dot. żywności

 

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia. 


                                                                                                                              następna strona>>>
 

Rusza kampania "Dobry przepis na bezpieczeństwo"

Kampania „Dobry przepis na bezpieczeństwo” skierowana jest przede wszystkim do podmiotów, których działalność obejmuje przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcję wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego. Na stronie http://www.bhpnatak.pl będzie można zapoznać się z informacjami o projekcie oraz  bezpłatnymi publikacjami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy w masarniach i ubojniach


Bezpłatne badania mammograficzne

Październik to miesiąc walki z rakiem piersi, w związku z tym w Opolskim Centrum Onkologii przez cały miesiąc październik będzie można wykonać bezpłatne badania mammograficzne (bez skierowania i bez wcześniejszej rejestracji). Akcja skierowana jest do kobiet w wieku 50-69 lat. Z badań można skorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 18:00. Na mammografię w Opolskim Centrum Onkologii można zgłosić się z wypełnioną wcześniej ankietą (druk do pobrania). Ankietę można także wypełnić w przychodni, bezpośrednio przed badaniem.

 Ponadto bezpłatną mammografię będzie można wykonać 17 października 2019 r.                       w mammobusie firmy LUXMED (wymagana wcześniejsza rejestracja).

Szczegółowe informacje na plakatach oraz na stronie https://www.facebook.com/opolskiecentrumonkologii/

plakat 1                          plakat 2


Rys historyczny służb sanitarno-epidemiologicznych w Polsce

Działalność służb sanitarno-epidemiologicznych rozpoczęła się już po 9 miesiącach od uzyskania niepodległości przez Polskę. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił w dniu 19 lipca 1919 roku ustawę pod nazwą Zasadnicza Ustawa Sanitarna (Dz. U. Nr 63 poz. 371). Dokument ten określił zasady organizowania całej służby zdrowia w Polsce i zapewnił nadzór sanitarny państwa nad zdrowiem publicznym. Kolejnym istotnym aktem prawnym z zakresu ochrony zdrowia była ustawa o utworzeniu Urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemiami. Powołanych zostało 5 Nadzwyczajnych Komisarzy dla 5 okręgów. 
                                                                          
więcej informacji w pliku pdf


NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019

Zbliżający się nowy rok szkolny 2018/2019, związany jest z koniecznością skompletowania wyprawki szkolnej, w związku z tym Państwowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie – Koźlu przypomina: czytaj


Informacje dotyczące przydatności wody do kąpieli na terenie Powiatowej Inspekcji Sanitarnej

 1. Komunikat nr 2

 2. Bieżąca ocena jakości wody

 3. Komunikat nr 3

 4. Ocena jakości wody MWDK

 5. Komunikat nr 4

 6. Bieżąca ocena jakości wody do K4


Komary w Polsce. Ryzyko zdrowotne.
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego


KOMUNIKATY MIĘDZYRESORTOWEJ KOMISJI DO SPRAW NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ I NATĘŻEŃ CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY W SPRAWIE  CZYNNIKÓW RAKOTWÓRCZYCH 

czytaj odnośnik nr 1

czytaj odnośnik nr 2


Informacja dotycząca prognozowanych upałów - plik pdf


Światowy Dzień bez Tytoniu 2019 r. - „Tytoń a zdrowe płuca”

31 maja  obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu, którego celem jest  zwrócenie uwagi społeczeństwa na zdrowotne i inne zagrożenia związane z używaniem wyrobów tytoniowych oraz promowanie skutecznych strategii mających ograniczyć palenie tytoniu.

Tematem tegorocznego Światowego Dnia bez Tytoniu jest wpływ palenia tytoniu na płuca. Światowa Organizacja Zdrowia przypomina o podstawowej roli, jaką pełnią płuca dla zdrowia i dobrego samopoczucia każdego człowieka oraz wskazuje na potrzebę zwiększenia świadomości ludzi na temat negatywnego wpływu palenia tytoniu na płuca, w kontekście zachorowań na raka i przewlekłe choroby układu oddechowego.

W ramach obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu Główny Inspektorat Sanitarny zaprasza do udziału w spotkaniu tweet - up meeting - obalamy mity, pt. "Ile legislacji, a ile edukacji w profilaktyce palenia tytoniu”, które zorganizowane zostanie w Warszawie w dniu 31 maja br. w godzinach 12.00 – 14.00. Debata będzie transmitowana na portalach społecznościowych GIS.

Więcej informacji nt. tegorocznego Światowego Dnia bez Tytoniu: https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2019


Wypoczynek letni 2019 rok

W związku ze zbliżającym się wypoczynkiem letnim, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie – Koźlu przypomina aktualne przepisy, które należy uwzględnić przy organizacji  wypoczynku dla dzieci i młodzieży:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r.,poz. 1457, z późn. zm.) przy czym w art. 92k w ust. 2 w pkt 2 uchylono lit. g (zmiana  dotycząca karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku)

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 t., poz. 452  )

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. nr 135, poz. 1516 z późn. zm.)

W okresie od czerwca do września w ramach  kampanii „Bezpieczne wakacje” prowadzone będą  działania mające na celu  jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci i młodzieży przebywających w placówkach wypoczynku letniego na terenie powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego.

Głównymi tematami prowadzonych prelekcji, pokazów i ćwiczeń będą m.in. :

 • zasady przestrzegania higieny osobistej, w tym znaczenia mycia rąk,

 • aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiania,

 • zapobieganie uzależnieniom (nowe narkotyki – środki psychoaktywne, palenie papierosów, spożywanie alkoholu),

 • ochrona przed kleszczami,

 • zapobieganie zatruciom pokarmowym i zakażeniom pasożytami,

 • ochrona przed promieniowaniem słonecznym,

 • bezpieczne korzystanie z otwartych zbiorników wodnych i basenów,

 • zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

   

Wszystkie aktualne informacje dotyczące wypoczynku  dostępne są również na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl oraz Kuratorium Oświaty w Opolu https://www.kuratorium.opole.pl/wypoczynek/


Informacje o zwalczaniu skutków intensywnych opadów

 1. Wytyczne Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 2. Jakość wody z ujęć niepewnych po zastosowaniu prostych metod uzdatniania wody

 3. DEZYNFEKCJA WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA W WARUNKACH KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ


Konkurs na kolaż fotograficzny o tematyce profilaktyki uzależnień
 od substancji psychoaktywnych organizowany dla szkół
 ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w ramach programu
 „POMYŚL ZANIM SPRÓBUJESZ”

Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie: https://www.opole.uw.gov.pl/ogloszenie-o-konkursie-na-kolaz-fotograficzny-o-tematyce-profilaktyki-uzaleznien-od-substancji-psychoaktywnych-organizowany-dla-szkol-ponadgimnazjalnych-i-ponadpodstawowych-w-ramach-programu-pomysl-zanim-sprobujesz


Światowy Dzień Zdrowia 2019

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia z okazji rocznicy powstania WHO w 1948 roku. Każdego roku motyw przewodni Światowego Dnia Zdrowia dotyczy priorytetowego obszaru problemów w zakresie zdrowia publicznego na świecie. Tegoroczne hasło „Zdrowie dla wszystkich” to kontynuacja ubiegłorocznego tematu.

Celem tegorocznych obchodów jest skoncentrowanie uwagi na konieczności zapewnienia powszechnej opieki zdrowotnej i możliwych do osiągnięcia  zysków płynących z tego faktu. Światowy Dzień Zdrowia popularyzuje Uniwersalną Opiekę Zdrowotną (UHC), ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej (PHC).

Najważniejsze przesłania tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia:

- opiekę zdrowotną powinien mieć zapewnioną każdy człowiek od momentu poczęcia do śmierci
- podstawowa opieka zdrowotna realizuje większość potrzeb zdrowotnych każdego pacjenta poprzez promocję zdrowia, profilaktykę, leczenie, rehabilitację, opiekę paliatywną

- wszyscy ludzie, wszędzie zasługują na właściwą opiekę w swojej lokalnej społeczności

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej WHO:

https://www.who.int/westernpacific/news/events/world-health-day

https://www.who.int/westernpacific/news/events/detail/2019/04/07/
western pacific-events/world-health-day-2019


III edycja konkursu   "Szkoła wolna od używek"


Informacje dotyczące wybranych chorób zakaźnych.


Odra aktualne informacje Głównego Inspektora Sanitarnego   informacja PDF


Wypoczynek zimowy pod znakiem BEZPIECZEŃSTWA!     ulotka w pliku PDF


Czas na czyste powietrze – kampania edukacyjna

Projekt Czas na czyste powietrze jest odpowiedzią na niski poziom świadomości społeczeństwa na temat negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka. Obserwowana przez lata luka w systemowym kształceniu specjalistów, których wrażliwość na kwestię jakości powietrza jest szczególnie istotna dla kształtowania prawidłowych postaw społecznych (lekarze, nauczyciele, dziennikarze oraz pracownicy administracji samorządowej i państwowej) wiąże się z tym, że do niedawna polskie społeczeństwo niemal nie dostrzegało problemu zanieczyszczeń powietrza, nie było też świadome ich źródeł oraz niekorzystnego wpływu na zdrowie. Najnowsze badania wskazują, że świadomość ta powoli się poprawia, daleka jest jednak od poziomu potrzebnego do znaczącej i trwałej redukcji zanieczyszczeń. Stąd edukacja w tym zakresie jest niezwykle ważnym zadaniem.

          więcej informacji                                 ulotka czym palisz tym oddychasz


7 grudnia -  X Ogólnopolski Dzień Szczepień

MATERIAŁ INFORMACYJNY

INFORMACJE WSSE W OPOLU


Mam czas rozmawiać o teście na HIV

W piątek, 23 listopada 2018 r., rusza Europejski Tydzień Testowania na HIV, a wraz z nim kolejna odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS
„Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)”,
promująca dialog o tym dlaczego, kiedy i po co powinniśmy wykonać test.
 

             plakat                                                  informacja prasowa


Zaproszenie - 1 grudnia Światowy Dzień AIDS

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kędzierzynie – Koźlu, Sekcja Promocji Zdrowia       i Oświaty Zdrowotnej we współpracy z Fundacją parkrun Kędzierzyn – Koźle zaprasza na obchody Światowego Dnia AIDS pn. „ parkrun- Solidarni” celem okazania solidarności   z osobami żyjącymi z HIV i AIDS oraz  ich rodzinami. Oprócz wspólnego biegu przewiduje się przygotowanie stanowiska edukacyjno – profilaktycznego gdzie odbędzie się dystrybucja materiałów oświatowo – zdrowotnych oraz przeprowadzone będą rozmowy indywidualne dla chętnych osób dotyczące tematyki HIV i AIDS

Kiedy: 1 grudnia 2018r.

Miejsce: Dom Kultury Koźle ul. Skarbowa 10 ( Park )

Godzina: 8.30

Start biegu: 9.00

Dystans: 5 km


W dniu 26.10.2018r. odbyło się  szkolenie dla koordynatorów i realizatorów programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej pn. „ Bieg po zdrowie”


Apel Fundacji „Promocja Zdrowia” z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia


Biuro do spraw Substancji Chemicznych na stronie internetowej poinformowało o inicjatywie: „Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci” podjętej przez branżę środków czystości, mającej na celu zwrócenie uwagi na właściwe przechowywanie domowych środków czystości w tym kapsułek do prania z płynnymi detergentami.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie  www.keepcapsfromkids.eu

 


UWAGA DOPALACZE!

Na polskim rynku narkotykowym pojawiają się wciąż nowe substancje psychoaktywne, środki zastępcze nazywane potocznie " dopalaczami" stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 

Okres wakacyjny sprzyja sięganiu przez dzieci i młodzież  po różnego typu używki, na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego pojawiła się  informacja dotycząca najważniejszych aspektów związanych z nowymi substancjami psychoaktywnymi: DOPALACZE! Komunikat dla rodziców i opiekunów


Komunikat GIS w związku z potwierdzeniem występowania przy granicy z Białorusią pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w Polsce

W związku z potwierdzeniem występowania przy granicy z Białorusią pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w Polsce, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że ASF to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF. Główny Inspektor Sanitarny informuje, że choroba ta nie zagraża życiu ludzi oraz nie wywołuje negatywnego wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Polski.

W zakresie postępowania człowieka w przypadku zetknięcia się z padłymi zwierzętami w celu uniknięcia przeniesienia zakażenia na inne zwierzęta, należy przestrzegać podstawowych zasad ostrożności i higieny, w tym szczególnie:

 • nie dotykać padłych zwierząt,

 • nie pozwolić naszym domowym zwierzętom na kontakt z padliną,

 • powiadomić najbliższego lekarza weterynarii o znalezieniu padłego zwierzęcia,

 • w przypadku kontaktu z padłym zwierzęciem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu,

 • osoby postronne (zwłaszcza po kontakcie z padłym zwierzęciem) nie powinny odwiedzać farm hodowlanych - należy stosować się ściśle do zaleceń służb weterynaryjnych na danym terenie.

http://www.gis.gov.pl/?go=news&id=147

Więcej informacji na stronach:
Inspekcji Weterynaryjnej                          
www.wetgiw.gov.pl

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi       www.minrol.gov.pl.


zapraszamy do udziału w KAMPANII ,,Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Substancje niebezpieczne pod kontrolą''.
 


#mamczasrozmawiac

Nowy spot telewizyjny kampanii edukacyjnej  Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać” promujący dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, zwłaszcza o tematach trudnych takich jak choroby przenoszone drogą płciową w tym HIV. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=yvYC2Qt6Ffg

"Nowa odsłona kampanii Krajowego Centrum ds. AIDS pn. #mamczasrozmawiać,  jest kontynuacją kampanii z 2017 roku. Model kampanii w roku bieżącym kładzie szczególny nacisk na promowanie dialogu międzypokoleniowego pomiędzy matkami a córkami, na temat konieczności testowania w kierunku HIV"          
                                                                                      PLAKAT


31 maja - Dzień bez tytoniu

31 maja  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i jej partnerzy obchodzą Światowy Dzień bez Tytoniu, którego celem jest  zwrócenie uwagi społeczeństwa na zdrowotne i inne zagrożenia związane          z używaniem  wyrobów tytoniowych oraz promowanie skutecznych strategii mających ograniczyć to użycie.

Tematem  przewodnim tegorocznego Dnia bez Tytoniu jest  “Tytoń i choroby serca”. Celem kampanii jest  zwiększenie świadomości w zakresie:

 • związku między użyciem tytoniu a chorobami układu krwionośnego, w tym zawału, które stanowią wiodącą przyczynę zgonów na świecie;

 • możliwych do zrealizowania działań i środków, które mogą być zastosowane przez rządy i członków społeczeństwa, w celu ograniczenia zagrożeń dla serca wynikających z użycia tytoniu.

Opracowano na podstawie strony:http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2018/en/

W ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia       i Oświaty Zdrowotnej podejmują różne inicjatywy mające na celu ostrzeganie przed konsekwencjami zdrowotnymi, społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi palenia tytoniu.

Przeczytaj Komunikat prasowy.      


Konsultant Krajowy ds. Epidemiologii informuje:

Przed Państwem szansa bezpłatnego zaszczepienia dzieci przeciw pneumokokom – jednych z najbardziej groźnych bakterii wywołujących ciężkie choroby i często pozostawiających powikłania na całe życie.

Taką możliwość oferuje Państwu Ministerstwo Zdrowia. Można zaszczepić dzieci  do 5 r.ż., które dotąd nie otrzymały szczepionki przeciw pneumokokom. Wystarczy tylko zgłosić się do swojego Lekarza Pierwszego Kontaktu.

Zachęcam Państwa do skorzystania z tej możliwości, bo przecież:

               „ Pneumokoków nie lubimy, więc nasze dzieci zaszczepimy”

      Plakat pneumokoki - informacja w pliku pdf


Ogłoszenie o konkursie na komiks o tematyce profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych organizowany dla szkół podstawowych (klasy IV-VII) w ramach programu „POMYŚL ZANIM SPRÓBUJESZ”

https://pomysl.opole.uw.gov.pl/aktualnosci

RegulaminOświadczenie n-laKarta zgłoszeniaOświadczenie rodzica


ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO W SPRAWIE GRYPY

Ogólne wskazania profilaktyczne
            należy:

 • unikać bliskiego kontaktu z chorymi osobami,

 • kiedy jest się chorym, zostać w domu i zachować dystans do osób zdrowych

 • zasłaniać usta i nos chusteczką higieniczną podczas kichania i kasłania, a zużytą chusteczkę wyrzucić do kosza na śmieci

 • myć często ręce

 • unikać dotykania oczu, nosa i ust, żeby nie roznosić zarazków

 • dbać o siebie, dużo spać, być aktywnym fizycznie, unikać stresu, pić dużo płynów i zdrowo się odżywiać.

Informacje dla:

 • dyrektorów, nauczycieli i opiekunów w placówkach nauczania i wychowania

                  należy:

·         obserwować dzieci i młodzież wykazującą objawy grypopodobne w trakcie pobytu
w placówkach takie jak: gorączka, kaszel, ból gardła, ból mięśni, ból głowy, dreszcze, osłabienie, w niektórych przypadkach biegunka.

·         informować rodziców i opiekunów o zaobserwowanych objawach grypopodobnych celem konsultacji z lekarzem rodzinnym

·         zadbać o ciągły dostęp do środków higienicznych w toaletach

·         organizować w ramach możliwości jak najwięcej pobytu uczniów na świeżym powietrzu w czasie przerw i lekcji wychowania fizycznego

·         monitorować strony internetowe Państwowej Inspekcji Sanitarnej www.pis.gov.pl oraz Państwowego Zakładu Higieny www.pzh.gov.pl celem uzyskania bieżących informacji

 • rodziców

                  należy:

·         obserwować domowników wykazujących objawy grypopodobne, w razie ich wystąpienia zgłosić się do lekarza rodzinnego

·         myć ręce swoje i swojego dziecka mydłem pod bieżącą wodą oraz pokazać dziecku jak należy to robić

·         zatrzymać chore dziecko w domu i wezwać lekarza

·         zasłaniać nos chusteczką higieniczną podczas kichania i usta podczas kasłania

·         nie zabierać dziecka do ludzi, którzy są przeziębieni

·         zadbać o to by dziecko zawsze miało przy sobie chusteczkę do nosa

·         spędzać z dziećmi aktywnie wolny czas na świeżym powietrzu

 • dzieci i młodzieży

            należy:

·         myć ręce mydłem i ciepła wodą przez 20 sekund

·         jeśli nie masz chusteczki podczas kichania lub kasłania zasłoń usta i nos rękawem
w okolicy powyżej łokcia a nie dłońmi

·         umyć ręce po kasłaniu lub kichaniu

·         unikać kontaktu z osobami, które kichają i kaszlą

·         przebywać w czasie wolnym na świeżym powietrzu


16 listopada - Światowy Dzień Rzucania Palenia - przeczytaj ulotkę


Ocena warunków sanitarno-higienicznych letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w 2017 roku


Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie obecności fipronilu w mięsie drobiowym i czynności podejmowanych przez PIS


Materiały informacyjne dot. profilaktyki zakażeń WZW typu A

plakat 1                                     plakat 2


Przeczytaj ulotkę - Używkom powiedz NIE


ROLNICZY HANDEL DETALICZNY

Z dniem 1 stycznia 2017r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. z 2016r. poz. 1961), która wprowadziła definicję rolniczego handlu detalicznego.

więcej w ulotce do pobrania tutaj:  Ważne informacje dotyczące grypy ptaków


ZAPRASZAMY  DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA WODNEGO W BUDYNKACH.


Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych.


Dobra woda – zdrowia doda

Bardzo ważną rolę dla rozwoju młodego organizmu oprócz zdrowego odżywiania odgrywa spożywanie dostatecznej ilości napojów, przy czym ważne jest, aby napoje słodkie zastępować wodą. Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje program edukacyjny „ Trzymaj formę!”, którego celem jest m.in. propagowanie picia przez dzieci i młodzież optymalnej ilości wody. Z uwagi na powyższe warto zapoznać się z zaleceniami opracowanymi na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego przez Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny :

Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych. Bezpieczne formy i zalecenia higieniczno – sanitarne „(pdf)

Materiał oprócz promocji spożywania wody bezpośrednio z kranu czy źródełek, obejmuje zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego wody tj. odpowiedniej jakości wody zasilającej urządzenia dystrybucyjne, wybór optymalnego urządzenia; dogodnej lokalizacji i prawidłowego podłączenia oraz stałego nadzoru nad bieżącym stanem higienicznym urządzeń.

Jakość wody zasilającej wewnętrzną instalację wodociągową powinna odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marzec 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
( Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm. )


Sezon na kleszcza !

 Nie daj sie kleszczowi!

  


UWAGA!! Barszcz Sosnowskiego - czytaj informacje

 


Informacja nt. nowego koronawirusa MERS-CoV dla osób podróżujących w rejon Bliskiego Wschodu i do Korei Południowej


ODRA - choroba, której mogłoby juz nie być...


Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę oraz chronić przed nią innych?

przeczytaj ulotkę w formacie pdf


Poradnik dla producentów rolnych prowadzących dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednią, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, gospodarstwa agroturystyczne oraz oferujących produkty tradycyjne.

 

Informacja dla osób prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej (podstawowej) i dostaw bezpośrednich.


Zaszczep w sobie chęć szczepienia to akcja informacyjna na temat szczepień ochronnych przygotowana przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy ekspertów w dziedzinie wakcynologii. Akcja ma na celu promocję szczepień ochronnych, jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom zakaźnym.

Chcesz wiedzieć więcej na temat:

 • praktycznych i organizacyjnych aspektów realizacji Programu Szczepień Ochronnych w Polsce

 • zmian w tej dziedzinie

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie www.szczepienia.gis.gov.pl


Główny Inspektor Sanitarny oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ostrzegają przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi i zwraca się z prośbą o informowanie użytkowników alkoholu o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła.

4-15 ml (½ kieliszka do wódki) alkoholu metylowego
uszkadza nerw wzrokowy

30 ml (ok. 1 kieliszek wódki) alkoholu metylowego
to dawka śmiertelna

 

Ulotka informacyjna w pliku PDF


 Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu 

- plik w formacie pdf


Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące
profilaktyki i zwalczania wszawicy.

czytaj tutaj >>> .pdf

Informacje dot. wszawicy są dostępne również na stronie WSSE w Opolu przeczytaj >>>


Zalecenia żywieniowe dla dzieci i młodzieży - prezentacja power point

Meningokoki - prezentacja power point

Kleszcze - profilaktyka ukąszeń - prezentacja power point


Zasady bezpiecznego przygotowania 
i spożywania żywności.

Rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

 

Strona główna Pobierz niezbędne programy ... Druki i formularze Aktualności Strona miasta Kędzierzyna-Koźla Strona miasta Kędzierzyna-Koźla Teren działania Struktura stacji Informator tematyczny Druki i formularze Aktualności Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu WEBMASTERING: mar1usz www.lemabo.pl Napisz do nas