Elektroniczna Skrzynka Podawcza obsługiwana jest na platformie     

Adres strony:   https://epuap.gov.pl

adres naszej skrzynki podawczej to:  /PSSEKK/skrytka

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie
konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne
(instrukcja założenia konta na platformie - do pobrania poniżej)
 
 Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie
    podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu
    Podawczego;
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Powiatowej Stacji
    Sanitarno - Epidemiologicznej w Kędzierzynie-Koźle (7:00 – 14:35)
    do Sekretariatu mieszczącego się przy ul. Anny 14
    w Kędzierzynie-Koźlu na następujących nośnikach danych:
     a. Dyskietka 1,44 MB
     b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
     c. Płyta CD-RW


 
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego
 Poświadczenia Odbioru.


 Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym,
    kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:

   DOC, RTF
   XLS
   CSV
   TXT
   GIF, TIF, BMP, JPG
   PDF
   ZIP
 
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza
   (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą
    automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Do pobrania:


 

Strona główna Pobierz niezbędne programy ... Druki i formularze Aktualności Strona miasta Kędzierzyna-Koźla Strona miasta Kędzierzyna-Koźla Teren działania Struktura stacji Informator tematyczny Druki i formularze Aktualności Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu Certyfikat jakośći ISO 9001 : 2000 Napisz do nas